Kim jestem

Mam 58 lat. Jestem absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie. Pierwsze kroki zawodowe stawiałem jako nauczyciel w Zespole Szkół Rolniczych w Jabłoniu w 1982 roku. Trzy lata później zostałem już dyrektorem Szkoły Podstawowej w Czemiernikach, a w 1999 roku - dyrektorem Publicznego Gimnazjum w tej samej miejscowości. Jestem nauczycielem dyplomowanym, ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu Wiedzy o Społeczeństwie, Organizacji i Zarządzania Oświatą oraz Zarządzania Funduszami Strukturalnymi. Jestem żonaty. Prywatnie interesuje się muzyką poważną, technikami satelitarnymi i ogrodnictwem.

Odznaczenia:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej,
 • Złota Odznaka Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 • Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej,
 • Zasłużony Działacz Turystyki,
 • Zasłużony Działacz LZS,
 • Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
 • Złoty Znak ZOSP RP,
 • Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Mój program

Polska Rodzina

Żłobek za złotówkę. Dzięki środkom z UE stworzymy 50 tys. nowych miejsc w żłobkach i 70 tys. nowych miejsc w przedszkolach. Bezpłatne podręczniki i obiad dla każdego dziecka w szkole. 0% VAT na artykuły dziecięce. Bezpłatne leki dla seniorów. Płacę minimalną – 1900 zł. Emeryturę minimalną – 1200 zł. Emeryturę po 40 latach pracy.

Przedsiębiorcy

Zwolnienie z ZUS przez 12 miesięcy dla osób zakładających działalność gospodarczą. Obniżenie o 50% składek do ZUS dla mikroprzedsiębiorców. Odnawialne źródła energii w każdym domu, w każdej gminie. CIT w całości dla samorządów na lokalne inwestycje i rozwój infrastruktury. 20 mld zł na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw. 1 mld zł na praktyki zawodowe.

Rolnictwo i Wieś

Zainwestujemy 150 mld zł w polską wieś i rolnictwo. Koniec z jałmużną – szkody łowieckie wypłacane przez państwo. Sprzedaż bezpośrednia do 600 tys. zł. Stworzymy Wiejskie Strefy Ekonomiczne. 65% wsparcia państwa do ubezpieczenia produkcji rolnej. Stworzymy Fundusz Stabilizacji Dochodów Rolniczych. Nowy program opieki zdrowotnej „Telemedycyna na wsi”.

mld zł pozyskaliśmy w latach 2007-2013 dla Polski
mld zł wywalczyliśmy z UE na rozwój kraju na lata 2014-2020
mld zł polska wieś otrzyma w latach 2014-2020

Aktualności

Tadeusz Sławecki przemawia na jubileuszu 70 lecia ZSZ 1 w Dęblinie
Paź
Paź

Jubileusz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie

16-17 października 2015 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dęblinie obchodził siedemdziesiątą rocznicę swojego powstania. Uroczystość zgromadziła znamienitych gości, dyrekcję, obecnych i emerytowanych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, uczniów oraz absolwentów, rodziców, przedstawicieli lokalnych mediów. Podczas uroczystości delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów pod popiersiem Patrona szkoły – bohaterskiego dowódcy wojny obronnej 1939 roku – generała Franciszka Kleeberga. […]

  Czytaj więcej
Tadeusz Sławecki na uroczystości Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim
Paź
Paź

Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim

15 października wziąłem udział w uroczystości Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim. W trakcie uroczystości zasłużonym pracownikom wręczyłem medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

  Czytaj więcej
Tadeusz Sławecki na seminarium w Janowie Podlaskim dla szkół zawodowych
Paź
Paź

Seminarium w Janowie Podlaskim dla szkół zawodowych

5 października 2015 r. wziąłem udział w seminarium dla szkół zawodowych kształcących w grupie zawodów związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz kształtowaniem środowiska, dotyczącym korzyści jakie niesie współpraca szkół z pracodawcami, które odbyło się w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.

  Czytaj więcej
Tadeusz Sławecki na uroczystościach upamiętniających przeprawę wojsk gen. Kleeberga
Paź
Paź

Uroczystości kleebergowskie

3 października 2015 r. wziąłem udział w uroczystościach upamiętniających przeprawę wojsk gen. Kleeberga przez Tyśmienicę podczas ostatniej bitwy w kampanii wrześniowej, jaką stoczyła Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie”. Organizatorami uroczystości było Czemiernickie Towarzystwo Regionalne Czemierniki oraz Urząd Gminy Czemierniki. Uroczystość rozpoczęła się mszą święta, po niej nastąpiło złożenie kwiatów przy kamieniu upamiętniającym wydarzenie oraz pokaz musztry w […]

  Czytaj więcej
Tadeusz Sławecki na konferencji "Dziecko niepełnosprawne w systemie edukacji"
Paź
Paź

Konferencja „Dziecko niepełnosprawne w systemie edukacji”

2 października 2015 r. wziąłem udział w konferencji  Dziecko niepełnosprawne w systemie edukacji  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym  im. Z. Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim  organizowanej w ramach IV Dni z Aniołami w Radzyńskiej Krainie Serdeczności.  Celem tego przedsięwzięcia jest: propagowanie wartości takich jak: godność człowieka,, wrażliwość na potrzeby innych i pomoc drugiemu człowiekowi, kultura słowa oraz […]

  Czytaj więcej
Wrz
Wrz

Zasłużony dla samorządu terytorialnego

30 września 2015 r. podczas posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego otrzymałem odznakę honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego.

  Czytaj więcej

Moja praca

Działalność społeczną i polityczną rozpocząłem w 1993 roku, kiedy zostałem wybrany posłem na Sejm II kadencji. Przez ten czas pełniłem wiele funkcji w organach państwowych i pozarządowych. Obecnie pracuję jako sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
 • 2011

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

  Odpowiedzialny za zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nadzór nad realizacją zadań w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz kształceniem zawodowym i ustawicznym.

 • 2007

  Poseł na Sejm RP VI Kadencji

  Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, członek Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej.

 • 2005

  Poseł na Sejm RP V Kadencji

  Członek Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Zastępca przewodniczącego Podkomisji stałej do spraw Młodzieży.

 • 2003

  Asystent Społeczny Wicemarszałka Sejmu RP Józefa Zycha

 • 2001

  Podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu

 • 1998

  Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego

 • 1993

  Poseł na Sejm RP II Kadencji

  Członek Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich oraz Komisji do Spraw Oświadczeń o Stanie Majątkowym.

Polecam