21 czerwca 2015 r. dokonałem uroczystego otwarcia konferencji naukowej „Maciej Rataj (1884-1940) nauczyciel, ludowiec, maż stanu, polityk” oraz wystawy poświęconej życiu i działalności wybitnego Polaka. Całość została  zorganizowana w Ministerstwie Edukacji Narodowej w 75. rocznicą śmierci polityka.

Współorganizatorem konferencji było Muzeum Historii Ruchu Ludowego.

24 lipca 1920 r. Maciej Rataj został zaprzysiężony na stanowisko Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w rządzie Wincentego Witosa. Wprowadził wiele reform szkolnictwa m.in. powołał okręgi szkolne, uporządkował rynek podręczników, a jednym z jego doradców był prof. Marian Falski. Był współtwórcą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przyjętej przez Sejm Ustawodawczy w 1921 r. Jako wybitny Marszałek Sejmu RP w latach 1922-1928 odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu państwowości II Rzeczypospolitej. Podczas II wojny światowej, od początku okupacji niemieckiej, uczestniczył w działalności konspiracyjnej. Za swoje poświęcenie dla Ojczyzny i działalność konspiracyjną zapłacił najwyższą cenę – został rozstrzelany 21 czerwca 1940 r w Palmirach.