30 sierpnia 2015 r. uczestniczyłem w dożynkach w Kolembrodach.