29 czerwca 2015 r. wziąłem udział w finale XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Podczas uroczystości laureatom Olimpiady wręczono nagrody, a osoby szczególnie zaangażowane w jej rozwój oraz szerzenie edukacji ekonomicznej wśród społeczeństwa, zostały wyróżnione medalami Komisji Edukacji Narodowej oraz odznakami honorowymi Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Gospodarki. Gospodarzem uroczystości była podsekretarz stanu w MG Ilona Antoniszyn-Klik.