27 września 2015 r. wziąłem udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, gdzie wygłosiłem wykład „Edukacja a rynek pracy”.