13 czerwca 2015 r wziąłem udział w jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Jednostki Ziemi Kieleckiej w Mierzawie. Podczas uroczystości wręczyłem Medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym nauczycielom i działaczom oświatowym.