15 października wziąłem udział w uroczystości Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim. W trakcie uroczystości zasłużonym pracownikom wręczyłem medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.