21 września 2015 r. wziąłem udział w konferencji „Możliwości współpracy przemysłu ze szkołami zawodowymi”, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaski. Podczas mojego wystąpienia omówiłem obecny stan i perspektywę zmian szkolnictwa zawodowego w branży meblarsko-stolarskiej. W trakcie konferencji przedstawiono również projekty wspomagające kształcenie zawodowe w nowej perspektywie UE.