29 maja 2015 r. uczestniczyłem w konferencji „Rok Szkoły Zawodowców – Wzmocnienie szkół i placówek w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”. Spotkanie odbyło się w Zamościu.

Konferencja odbyła się w ramach upowszechniania projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” i miała na celu prezentację wyników monitorowania, które zostało przeprowadzone w 2014 i 2015 roku. W trakcie spotkania zaprezentowano także inicjatywy szkół oraz innych instytucji na rzecz kształcenia zawodowego.
Wziąłem również udział w uroczystości rozdania nagród laureatom X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „W moim młodzieńczym życiu staram się budować kulturę pokoju”, która odbyła się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.