1 września 2015 r.  wziąłem udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2015/16 w Szkole Podstawowej w Domaszewnicy. Społeczności szkolnej serdecznie dziękuje za ciepłe przyjęcie.