Wychowanie przez turystykę – to jeden z tematów czwartkowego spotkania w Ministerstwie Sportu i Turystyki w którym miałem przyjemność uczestniczyć.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele organizacji pozarządowych: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Rozmowa była poświęcona upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży.

Wartości te są i nadal będą mogły by być propagowane podczas zajęć szkolnych w formie wycieczek, rajdów czy zielonych szkół.

Przedstawiciele organizacji zadeklarowali wsparcie dla przyszłych działań w tym obszarze.