5 października 2015 r. wziąłem udział w seminarium dla szkół zawodowych kształcących w grupie zawodów związanych z uprawą roślin, chowem i hodowlą zwierząt oraz kształtowaniem środowiska, dotyczącym korzyści jakie niesie współpraca szkół z pracodawcami, które odbyło się w Zespole Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim.