3 sierpnia 2o15 r. spotkałem się z Ministrem Ralfem Kleindiekiem z Federalnego Ministerstwa ds. rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży. W trakcie roboczego spotkania omówiliśmy kierunki rozwoju Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM).

W trakcie roboczego spotkania omówiliśmy kierunki dalszego rozwoju Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w kontekście obchodzonej w przyszłym roku rocznicy 25-lecia powstania organizacji.

Zgodziliśmy się co do zasadności dalszego zaangażowania PNWM w organizację dwustronnych spotkań młodzieży z Polski i Niemiec. Potwierdziliśmy również kontynuowanie przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży wspierania projektów trójstronnych, w tym z partnerami z Ukrainy.