20 września 2015 r.  wziąłem udział w uroczystości V rocznicy nadania Szkole Podstawowej im.  płk. pil Zdzisława Krasnodębskiego.