16 sierpnia 2015 r. wziąłem udział w uroczystości upamiętniającej postać chor. Aleksandra Chudka, pilota Dywizjonu 303 w Stoczku koło Czemiernik.

Niech takie uroczystości będą naszym wkładem w wychowanie patriotyczne – nie tylko dzieci i młodzieży – ale całego społeczeństwa.

Obchody rozpoczęła msza święta, po której odbyło się wciągnięcie flagi na maszt przez delegację Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W uroczystości m.in. wzięła udział rodzina Aleksandra Chudka, dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Ryszard Hać oraz kompania honorowa szkoły oficerskiej. Na zakończenie przybyłe delegacje złożyły wieńce pod obeliskiem poświęconym bohaterskiemu pilotowi.