9 czerwca sekretarz wziąłem udział w VI Kongresie Innowacyjnej Gospodarki, podczas którego zaprezentowano raport „Reforma kulturowa 2020, 2030, 2040”. Celem raportu jest otwarcie debaty o reformach uruchamiających zmiany kulturowe, które są warunkiem stworzenia w Polsce innowacyjnej gospodarki. Raport opracowało konsylium złożone z uznanych akademickich ekspertów w dziedzinie socjologii, psychologii społecznej, pedagogiki, kulturoznawstwa, politologii i ekonomii.