15 lipca 2015 r. w Kielcach uczestniczyłem w Debacie o Kulturze Dzieci i Młodzieży, która została zorganizowana w ramach Międzynarodowego Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.

Celem spotkania była dyskusja o stanie kultury dzieci i młodzieży oraz wskazania na przyszłość. Uczestnicy zastanawiali się czy istnieje w Polsce system edukacji kulturalnej i czy odgórne tworzenie takiego systemu ma w ogóle sens. Próbowano odpowiedzieć na pytanie jaka jest istota edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży oraz jakie instytucje powinny wziąć za nią odpowiedzialność. Czy powinno się uczyć uczestnictwa w kulturze wysokiej, czy raczej kształtować wrażliwości na wytwory kultury.

Podkreślano rolę edukacji kulturalnej w życiu dziecka, w konstruowaniu poczucia przynależności do wspólnoty w odniesieniu do dziedzictwa kulturowego i kultury narodowej oraz jej społeczne aspekty.