21 września 2015 r. wziąłem udział w konferencji, dotyczącej aktualizacji listy przedsięwzięć priorytetowych dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 oraz Zintegrowanej Strategii Rozwoju Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2015 – 2020 w Sławatyczach. W ramach konferencji odbyła się wizytacja przejścia granicznego w Sławatyczach.