5 czerwca 2015 r. wziąłem  udział w X Jubileuszowy Zjazd Absolwentów Chełmskiej Szkoły Technicznej. Absolwenci tej szkoły są cenieni zarówno w Polsce, jak i na świecie. Organizatorami zajazdu byli: Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne im. Ewarysta Stobnickiego oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, która jest kontynuatorem dzieła Chełmskiej Szkoły Technicznej.